Kwaliteitsbeleid 

Sinds 1997 is BKB Precision in het bezit van een kwaliteitscertificaat conform de ISO 9000 en later de ISO 9001 normering. Op dit moment voldoet de organisatie aan de normen van ISO 9001:2015.

De directie van BKB Precision streeft er naar de processen binnen de onderneming op een zodanige manier te organiseren dat wij invulling geven aan de wensen van de doelgroep en de stakeholders.

Door het initiëren en uitvoeren van verbeterprojecten op basis van ontwikkelingen in de markt of door afnemers en/of stakeholders geuite wensen wordt de organisatie verbeterd. Daarbij worden de wijzigingen of verbeteringen vastgelegd en regelmatig getoetst op doelmatigheid. Door open en effectieve communicatie met de medewerkers, afnemers en overige van belang zijnde stakeholders streeft BKB Precision er naar afdoende gevoel te houden bij de behoeften en wensen van de belanghebbenden.

Lees ons gehele kwaliteitsbeleid.

Kwaliteitsbeleid